Sala 157 kl. 2 B, D, H, I, P

Październik 2016

Pierwszy tydzień października w naszej świetlicy rozpoczęliśmy tematem „Poznajemy zawody w naszej szkole”. Do utrwalania zdobytej w czasie spotkań wiedzy wykorzystywaliśmy różnorodne zabawy dydaktyczne i tematyczne, wzbogacane literaturą dziecięcą, natomiast prace plastyczne pozwoliły odzwierciedlić w formie plastycznej zdobyte przez dzieci obserwacje i wiedzę.

Kolejny tydzień października związany był z tematem „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi” . W tym czasie rozbudzaliśmy w dzieciach ciekawość i zrozumienie wobec otaczającego świata zwierząt oraz zwracaliśmy uwagę na odpowiedzialność, jaką ponosi człowiek za zwierzęta. Dzieci chętnie opowiadały, w jaki sposób zajmują się swoimi podopiecznymi. Zajęcia urozmaicone były elementami zabaw edukacyjnych, dyskusją, prezentacją multimedialną.

Podczas kolejnego tygodnia nasi uczniowie przenieśli się do „Krainy baśni”. W tym czasie dzieci poznawały bajkowe postaci i rozwijały swoją wyobraźnię poprzez słuchanie pięknych bajek. Wykonaliśmy wiele prac plastycznych i świetnie się bawiliśmy w rytm bajkowych piosenek.

Dzień Wszystkich Świętych, to dzień szczególny, dzień zadumy i refleksji. Dlatego też podczas ostatniego tygodnia października realizowaliśmy temat „Pamiętajmy o bliskich”. Podczas zajęć  wspominaliśmy wszystkich, którzy żyli pośród nas, a już odeszli do wieczności. Dzieci wykonały również lampiony jako symbol tego święta.

Magdalena Borowska, Marianna Przybylska, Jagustyna Wojtasiewicz-Budzyń, Tomasz Strzelecki.

linia-z-kredka

Wrzesień 2016

Skończyły się wakacje i przyszedł czas na naukę. Dzieci wróciły z głową pełną wspomnień, którymi mogły się podzielić z rówieśnikami. Wykonaliśmy kilka prac związanych z wakacjami m.in. „Wakacyjne okulary”. Przypomnieliśmy sobie  zasady  jakie obowiązują  w świetlicy, stworzyliśmy kontrakt oraz hasło „Świetlica jak Dom”, pod którym  podpisały się dzieci. Poza tym dopisywała nam pogada, więc  grupa świetlicowa integrowała się na świeżym powietrzu grając  w gry zespołowe i korzystając z placu zabaw.

Kolejny tydzień minął nam na rozmowach o bezpieczeństwie w szkole, na boiskach, placu zabaw jak też w drodze do szkoły. Poruszaliśmy z dziećmi tematy takie jak „Bezpieczeństwo na drodze” (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, telefony alarmowe, pierwsza pomoc). Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach uczyły się wierszy i śpiewały piosenki. Wykonały też piękne prace, które ozdobiły naszą świetlicę.

Na dworze zmieniła się pogoda, która przypomniała nam, że zbliża się jesień. To zmobilizowało nas do zmiany wystroju sali, bardzo pomogły nam w tym dzieci wykonując piękne prace plastyczne (kruki, jeże, wiewiórki, lisy). Przeprowadziliśmy z dziećmi dużo rozmów o tematyce jesiennej m.in. „Jak dbać o zdrowie jesienią?, „Jakie są dary jesieni”, „Zwierzęta jesienią” itp. Czas płynął nam przyjemnie na zabawach swobodnych przy konstruowaniu budowli z klocków jak też grach stolikowych.

Dzieci poznały zasady „Savoir – vivre” czyli jak być grzecznym i kulturalnym w szkole oraz poza nią. Uczyliśmy się wierszyków m.in. „Pamiętaj o pozdrowieniach”, „Używaj zaczarowanych słów”, śpiewaliśmy piosenki. Kładliśmy nacisk na to by dzieci odnosiły się do siebie z szacunkiem, pomagali sobie, używali magicznych słów i nie zapominali o dobrych manierach przy stole.

Wspólne zabawy dały nam do zrozumienia, że w „W grupie jest raźniej” dlatego też, przybliżyliśmy dzieciom temat. Rozmawialiśmy o przyjaźni, pomocy kolegom /koleżankom w trudnych sytuacjach. Odgrywaliśmy scenki, które miały dać dzieciom do myślenia, że trzymając się w grupie, na pewno jest przyjemniej i weselej spędzać czas w świetlicy jak też poza nią.

Marianna Przybylska

Nasza szkoła bierze udział w programach: