Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 355 w Warszawie 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, w tym jedną lekturę szkolną, na okres dwóch tygodni.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo wypożyczania większej ilości książek.
 5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów oraz pracowników szkoły  książki powinny być zwrócone  do biblioteki nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia lub miejsca pracy przez pracownika, czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 8. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je  domu, czytając lub przeglądając na miejscu lub wykorzystując na zajęciach lekcyjnych.
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu. Osoby, które korzystają z księgozbioru podręcznego, zobowiązane są do zapisania się do zeszytu osób korzystających z czytelni.
 10. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów, korzystania z telefonów komórkowych oraz innych osobistych urządzeń elektronicznych.
 11. W bibliotece obowiązuje CISZA.

 

Nasza szkoła bierze udział w programach: