Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM  RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 355

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Arkadiusz  Malec

2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Bożena Tworek

3. Skarbnik Rady Rodziców – Joanna Adamczyk

4. Sekretarz Rady Rodziców - Joanna Misiejuk 

5. Członek Prezydium – Elżbieta Gregorczyk

6. Członek Prezydium – Jarosław Kniołek

Kontakt:   radasp355@interia.pl

Konto funduszu Rady Rodziców przy SP 355 w Warszawie ul. Ceramiczna 11oo Numer rachunku
89 1020 1042 0000 8402 0333 5197

 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w programach: